254STAZA LEPTIRA

Krećemo sa trga u Balama prema zapadu. Skrećemo udesno na glavnu cestu za Rovinj. 
Nastavljamo ravno; skretanje desno za kulturni lokalitet. I dalje asfaltom ravno, skretanje desno za kamenolom.
Skrećemo udesno sa glavne ceste na makadamski put. Na raskršću poljskih puteva nastavljamo ravno makadamom. Na raskršću poljskih puteva nastavljamo blago ulijevo makadamom. 
Stancija, gdje se nalazi spomenik 1. istarske partizanske brigade NOB-a. Spajamo se na asfaltnu cestu i skrećemo udesno. Prolazimo pored sela, skretanjem desno spajamo se na pješačku stazu Pižanovac - Bale.
I dalje asfaltom, skretanje desno za Golaš (raskršće). Na raskršću idemo ravno asfaltom i ne skrećemo u selo. Sa desne strane je lokalni restoran.
Spoj sa glavnom cestom Bale - Brajkovići, gdje prelazimo cestu i nastavljamo ravno makadamskim putem.
Na raskršću poljskih puteva nastavljamo udesno. Na raskršću poljskih puteva nastavljamo udesno širokim makadamom. Blago udesno nastavljamo prema Krmedu. Skrećemo desno prema izlazu iz sela Krmed u pravcu Bale i držimo se asfaltirane široke ceste.
Izlaz i sela... Lijevo se spajamo na stazu prema Gajani (vodovodna trasa). Na glavnoj cesti skrećemo lijevo, prema Balama. Skrećemo udesno sa glavne ceste na makadamski put. Na raskršću makadamskih puteva skrećemo blago desno. Ulazimo u naselje i idemo ravno. 
Na velikoj raskrsnici skrećemo desno pored parkinga i zelene površine. Dolazimo na mjesto polaska (Trg La Musa) prolazeći pored gostionice, gdje završavamo vožnju.
NAPOMENA: 
Staza se na početku kreće prometnicom Bale - Rovinj. Makadam do Stancije Bembo je dobar, asfalt uzak.
Nakon prelaska ceste staza vodi poljskim putevima, te se nakon spoja sa širokim makadamom nastavlja prema Krmedu. Staza je prohodna i ako je blato.

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Prijevoz