Dvor strica Grge

  • Radio/Muzika
  • WIFI
  • Televizija
  • Klima
  • Vlastito parkiralište
  • Fitness
  • Dopušteno za male pse
  • Dopušteno za pse