253STAZA FONTANA

Krećemo sa trga u Balama prema zapadu te nakon 200-injak metara skrećemo lijevo mimo kafe bara i marketa prema Uljari. Prelazimo županijsku cestu Vodnjan - Brajkovići, oprez !
Nakon prelaska ceste nastavljamo po makadamu uz suhozid i dolazimo do raskršća s poljskim putevima, gdje se staza križa sa treking stazama, te nastavljamo ravno...Na raskršću poljskih puteva skrećemo lijevo, te na raskršću poljskih puteva skrećemo desno...
Dolazimo na spoj s makadamskom cestom koja prati trasu vodovoda te skrećemo lijevo prema Krmedu.
Prolazimo podno lovačke čeke. Na raskršću poljskih puteva nastavljamo ravno makadamom.
Na raskršću poljskih puteva skrećemo blago ulijevo, na spajanju s asfaltom skrećemo lijevo prema naselju, 
na oznaci STOP skrećemo lijevo i izlazimo iz naselja Krmed. Naselje ostaje s desne strane.
Na glavnoj cesti skrećemo lijevo, prema Balama. Skrećemo udesno sa glavne ceste na makadamski put.
Na raskršću makadamskih puteva skrećemo blago desno, ulazimo u naselje i idemo ravno.
Na velikoj raskrsnici skrećemo desno pored parkinga i zelene površine. Dolazimo na mjesto polaska (Trg La Musa) prolazeći pored gostionice, gdje završavamo vožnju.
Prelazak bodljikave žice, paziti na hlače...vrata preko staze...
NAPOMENA: 
Veći dio makadamskog dijela staze prolazi trasom vodovoda, a prije toga je kombinacija zemlje i velikog (ravnog) kamenja. Ne preporučuje se u blatno vrijeme. Staza kombinira pješački dio prema crkvici Sv. Martin s koje se pruža prekrasan pogled na okolicu Bala.

Naglasci

Smještaj - Bike & Bed

Smještaj - Bike hotels

Trgovine

Servis

Prijevoz